Four Prime Ministers in one year

[This is the second in our Thai language series of posts by Dekchai Kimhan. The first in the series is available here.]

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ (๒):  “หนึ่งปีให้มีนายกฯ สี่คน” หรือ “นายกฯ หนึ่งคนให้อยู่สี่ปี”

เด็กชายคิมหันต์


ผมตรวจการบ้านชิ้นแรกของนักศึกษาปีหนึ่งไป มีคำถามข้อหนึ่งออกจะง่ายดาย ถามถึงอัตราส่วนระหว่างของสองอย่าง คำตอบที่ถูกต้องคือ ๒ แต่นักศึกษาคนหนึ่งใส่คำตอบมาว่า ๑/๒  ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก ต้องให้คะแนนเป็น ๐ ในข้อนี้ไปเพราะว่าคำถามแบบนี้มันมีคำตอบตายตัว  แต่ถ้าถามว่านายกรัฐมนตรีไทยมีวาระดำรงตำแหน่งได้กี่ปีแล้วเขาใส่เลขสลับกันมา แม้จะฟังดูเป็นเรื่องตลกแต่ผมก็คงอาจพิจารณาให้คะแนนเขาบ้าง  ไม่เชื่อมาดูข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้ซิครับว่า  “หนึ่งปีให้มีนายกฯ สี่คน” หรือ “นายกฯ หนึ่งคนให้อยู่สี่ปี” กันแน่

 

[Click on images for full size.]

2489

 

2551

 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายกรัฐมนตรีตลอดกาล จอมพลแปลก ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาชญากรสงคราม อำนาจจึงหวนกลับมาสู่ประชนชนอีกครั้งหนึ่งโดยการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบเกือบแปดปี  ปรากฏว่าเมื่อเสร็จศึกสงครามแล้วเสรีไทยที่นำชัยมาสู่ประเทศชาตินั้นกลับแตกคอกันเสียเอง และนำมาซึ่งความวุ่นวายทางการเมืองที่มีนายกรัฐมนตรีถึง ๔ คนในปีเดียว ในปีเดียวกันนี้เองพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและยังดำเนินการอยู่ของไทยและเก่าแก่เป็นอันดับสองในเอเชียรองจากพรรคก๊กมินตั๋งในจีนและไต้หวันเท่านั้นได้ก่อตั้งขึ้น โดยจุดประสงค์เริ่มแรกเพื่อคานอำนาจของนายปรีดี พนมยงค์ เท่านั้น

มีผู้กล่าวว่าวงล้อประวัติศาสตร์มักหมุนเวียนกลับมาในตำแหน่งเดิมๆ เป็นวัฏจักร ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ฝ่ายนิยมปรีดีและไม่นิยมปรีดีได้นายกฯไปฝ่ายละสองเก้าอี้ หกทศวรรษผ่านไปถึงยุค พ.ศ. ๒๕๕๑ เสื้อเหลืองและเสื้อแดงผลัดกันครองตำแหน่งฝ่ายละสองวาระและพรรคพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นผู้เล่นในเวทีนี้อีก เมื่อไม่มีอำนาจปรีดีให้คานก็คานอำนาจทักษิณแล้วกัน แม้ว่ามันคงไม่อาจเทียบได้กับอำนาจ ปรีดีก็ตาม

แม้ว่าวงล้อประวัติศาสตร์จะหมุนกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมแต่วงล้อนั้นก็เคลื่อนผ่านไปในหนทางแห่งกาลเวลา ข้อที่แตกต่างกันมีอยู่ว่ายุคสี่นายกฯ พ.ศ. ๒๔๘๙ เริ่มต้นด้วยสงครามโลก และจบลงไปด้วยการรัฐประหารเอาจอมพลคนหน้าเดิมที่ครองประเทศรอบแรกมาเกือบ ๘ ปีแล้วกลับมา  แต่ยุคสี่นายกฯ พ.ศ.๒๕๕๑ เริ่มต้นด้วยการรัฐประหารเสียแล้วและคนหน้าเดิมที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ มา ๕ ปีก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่สามารถกลับมาได้อีกในเร็ววันนี้ เราคงต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่ายุคสี่นายกฯ รอบที่สองนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไร

ภาพและข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

 

คำอธิบายสำหรับผู้เรียนภาษาไทย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)

 

วัฏจักร ช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์หรือกิจกรรมชุดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดําเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก เช่น วัฏจักรแห่งฤดูกาล วัฏจักรแห่งพืช

สวรรคต [สะหฺวันคด] ไปสู่สวรรค์ ตาย (ใช้ในราชาศัพท์สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ชั้น) (มาจากภาษาสันสกฤต สฺวรฺค + คต ว่า ไปสู่สวรรค์)